Wszyscy jesteśmy załatwiaczami,
tylko niektórzy potrafią załatwić więcej

załatwiacze.pl